skip to Main Content
1-800-987-654 admin@totalwptheme.com
Lãnh Đạo Là Gì?

Lãnh Đạo Là Gì?

Từ “lãnh đạo” làm bạn liên tưởng đến nhiều hình ảnh khác nhau, ví dụ như:

– Một nhà lãnh đạo chính trị theo đuổi một mục đích cá nhân, đam mê.

– Một nhà thám hiểm, đi khai phá một con đường băng qua một khu rừng rậm, để mọi người trong nhóm theo sau

– Một giám đốc điều hành, phát triển chiến lược công ty để đánh bại các đối thủ cạnh tranh

Những nhà lãnh đạo giúp cho bản thân và những người khác hướng tới những điều đúng đắn. Họ định hướng, xây dựng một tầm nhìn đầy cảm hứng và tạo ra những điều mới mẻ. Lãnh đạo là về việc vạch ra nơi bạn cần đến để chinh phục với tư cách là một nhóm hoặc một tổ chức bằng tất cả sự năng động, thú vị và truyền cảm hứng. Tuy nhiên, trong quá trình các nhà lãnh đạo đặt ra định hướng, họ cần phải biết cách sử dụng các kỹ năng về quản lý để dẫn dắt nhân viên của họ đến đúng mục đích, một cách trơn tru và hiệu quả.

chúng ta sẽ thảo luận về mô hình “lãnh đạo chuyển đổi”, lần đầu tiên được đề xuất bởi James MacGregor Burns và sau đó được phát triển bởi Bernard Bass. Mô hình này nêu bật suy nghĩ có tầm nhìn và mang lại sự thay đổi, thay vì các quy trình quản lý được thiết kế để duy trì và cải thiện đều đặn hiệu suất như hiện tại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top